Komission päätös, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin tapahtumalokin keskusvalvojan ohjeistamisesta merkitsemään Euroopan unionin tapahtumalokiin Saksan kansallisiin jakosuunnitelmataulukoihin tehdyt muutokset 2021/C 115/02