Concluziile avocatului general Mancini prezentate la data de7 iulie 1987.