Cauza T-570/15: Ordonanța Tribunalului din 26 octombrie 2017 – Federcaccia della Regione Liguria și alții/Comisia [„Mediu — Conservarea păsărilor sălbatice — Specii care pot face obiectul unor acțiuni de vânătoare — Condiții care trebuie respectate de legislațiile naționale privind vânătoarea — Armonizarea criteriilor de aplicare de la articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2009/147 /CE — Perioadă de interzicere a activităților de vânătoare în Liguria”]