Întrebare scrisă E-5968/07 adresată de Zuzana Roithová(PPE-DE) Consiliului. Sistemul european de brevete