Întrebare scrisă E-000887/11 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) adresată Comisiei. Jocurile de noroc pe internet