Întrebare scrisă E-006329/11 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Dozatoare de bere cu emisii reduse de CO2