Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Budúcnosť EÚ: výhody pre občanov a dodržiavanie európskych hodnôt(prieskumné stanovisko na žiadosť rumunského predsedníctva Rady Európskej únie)