Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Viitorul UE: beneficii pentru cetățeni și respectarea valorilor europene”(aviz exploratoriu la solicitarea Președinției române a Consiliului Uniunii Europene)