Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n tulevaisuus: kansalaisten saamat hyödyt ja eurooppalaisten arvojen kunnioitus”(Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion Romanian pyytämä valmisteleva lausunto)