Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi tulevik: eelised kodanikele ja Euroopa väärtuste austamine“(ettevalmistav arvamus Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Rumeenia taotlusel)