Association nationale pour la protection des eaux și rivières TITJUR Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 6 noiembrie 2008. # Association nationale pour la protection des eaux et rivières - TOS împotriva Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Conseil d’État - Franța. # Poluarea mediului acvatic - Directiva 2006/11/CE - Articolul 6 - Substanțe periculoase - Deversări - Autorizație prealabilă - Stabilire a standardelor de emisie - Regim de declarare - Ferme piscicole. # Cauza C-381/07.