2009/478/CE: Decizia Consiliului din 6 aprilie 2009 privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere#Acord între Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere