Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 16 iunie 1987. # Georges Kolivas împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Funcționar - Limite. # Cauza 40/86. Kolivas/Comisia TITJUR