/* */

Cauza T-105/08 P: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din 24 septembrie 2008 — Van Negyem/Comisia ( Recurs — Funcție publică — Respingerea acțiunii în primă instanță — Recrutare — Concurs general — Neadmitere la proba orală — Recurs vădit nefondat )