C-215/19. sz. ügy: A Bíróság (tizedik tanács) 2020. július 2-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus [Finnország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – a Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö által indított eljárás (Előzetes döntéshozatal – Hozzáadottérték-adó (héa) – 2006/112/EK irányelv – Szolgáltatásnyújtások – A 135. cikk (1) bekezdésének l) pontja – Héamentesség – Ingatlan-bérbeadás – Az „ingatlan” fogalma – Kizártság – 47. cikk – Az adóztatandó ügyletek teljesítési helye – Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás – 282/2011/EU végrehajtási rendelet – 13b. és 31a. cikk – Szerverszekrény – Adatközponti tárolási szolgáltatás)