Sag C-215/19: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 2. juli 2020 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) [Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – levering af tjenesteydelser – artikel 135, stk. 1, litra l) – momsfritagelse – udlejning af fast ejendom – begrebet »fast ejendom« – ikke omfattet – artikel 47 – stedet for afgiftspligtige transaktioner – tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom – gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 – artikel 13b og 31a – kabinetter – datacentertjenesteydelser]