Združeni zadevi C-86/15 P in C-87/15 P: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 21. septembra 2017 – Ferriera Valsabbia SpA (C-86/15 P), Valsabbia Investimenti SpA (C-86/15 P), Alfa Acciai SpA, (C-87/15 P)/Evropska komisija (Pritožba — Omejevalni sporazumi — Italijanski proizvajalci jekla za armiranje betona — Določanje cen ter omejevanje in nadziranje proizvodnje in prodaje — Kršitev člena 65 PJ — Razglasitev ničnosti prvotne odločbe s strani Splošnega sodišča Evropske unije — Ponovno sprejeta odločba na podlagi Uredbe (ES) št. 1/2003 — Neizdaja novega obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah — Neobstoj zaslišanja po razglasitvi ničnosti prvotne odločbe — Roki v postopku pred Splošnim sodiščem)