Concluziile avocatului general Van Gerven prezentate la data de11 iulie 1989.