Concluziile avocatului general VerLoren van Themaat prezentate la data de24 martie 1983.