Ordonanța președintelui camerei a doua a Curții din 25 octombrie 2011.#Land Nordrhein-Westfalen împotriva Sylvia Jansen.#Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Landesarbeitsgericht Köln - Germania.#Radiere.#Cauza C-313/10. Ordonanța președintelui camerei a doua a Curții din 25 octombrie 2011.