Întrebare scrisă E-5366/09 adresată de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Consiliului. Arestarea în Maroc a unui grup pacifist de apărători ai drepturilor omului