Întrebare scrisă E-4503/10 Diogo Feio (PPE) adresată Comisiei. Directiva 2001/83/CE: distincţie între informare şi promovare