Věc T-192/04: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. července 2007 – Flex Equipos de Descanso v. OHIM – Leggett & Platt (LURA-FLEX) ( Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství LURA-FLEX — Starší národní obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek flex — Opožděné předložení překladů písemností námitkovému oddělení, předložených na podporu dobrého jména starších ochranných známek — Povinnost odvolacího senátu posoudit nezbytnost přihlédnutí k přeloženým dokumentům )