Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 [COM(2017) 698 final – 2017/312 (NLE)]