Întrebare scrisă E-3671/10 Charles Tannock (ECR) adresată Comisiei. Potențiale conflicte de interese ale companiilor de audit care recomandă aplicarea procedurilor de administrare judiciară în cazul întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți financiare