Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia: M.10076 — Cinven/Raffles/Miller) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 31/09