Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de18 septembrie 1984. # SA Biovilac NV împotriva Comunității Economice Europene. # Cauza 59/83. Biovilac/CEE TITJUR