Решение на Съвета от 17 ноември 1997 година за отпускане на извънредна финансова помощ на Армения и Грузия (97/787/ЕО)