Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/639 av den 12 maj 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/947 vad gäller standardscenarier för drift inom eller utom synhåll (Text av betydelse för EES)