Förenade målen C-4-18 och C-5/18: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof -Tyskland) – Michael Winterhoff, i egenskap av konkursförvaltare för DIREKTexpress Holding AG mot Finanzamt Ulm (C-4/18), och Jochen Eisenbeis, i egenskap av konkursförvaltare för JUREX GmbH mot Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18) (Begäran om förhandsavgörande – Beskattning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 132.1 a – Undantag för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset – Det offentliga postväsendet – Direktiv 97/67/EG – Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster – Privat aktör som verkställer formella delgivningar av handlingar från domstolar och andra förvaltningsmyndigheter)