Združeni zadevi C-4/18 in C-5/18: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 16. oktobra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Michael Winterhoff, stečajni upravitelj družbe DIREKTexpress Holding AG/Finanzamt Ulm (C-4/18) in Jochen Eisenbeis, stečajni upravitelj družbe JUREX GmbH/Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18) (Predhodno odločanje – Davki – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 132(1)(a) – Oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu – Javne poštne službe – Direktiva 97/67/ES – Izvajalec univerzalne poštne storitve – Zasebni gospodarski subjekt, ki opravlja storitev uradnega vročanja pisanj sodišč ali upravnih organov)