Gevoegde zaken C-4/18 en C-5/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 16 oktober 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof - Duitsland) – Michael Winterhoff, optredend als curator van DIREKTexpress Holding AG/Finanzamt Ulm (C-4/18), en Jochen Eisenbeis, optredend als curator van JUREX GmbH/Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18) (Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 132, lid 1, onder a) – Vrijstellingen voor bepaalde activiteiten van algemeen belang – Openbare postdiensten – Richtlijn 97/67/EG – Aanbieder van de universele postdienst – Particuliere marktdeelnemer die een dienst verricht op het gebied van de betekening van stukken van rechterlijke of administratieve instanties)