Apvienotās lietas C-4/18 un C-5/18: Tiesas (piektā palāta) 2019. gada 16. oktobra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Michael Winterhoff, kas rīkojas kā DIREKTexpress Holding AG maksātnespējas administrators/Finanzamt Ulm (C-4/18) un Jochen Eisenbeis, kas rīkojas kā JUREX GmbH maksātnespējas administrators/Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 132. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Konkrētām darbībām vispārējās interesēs piemērojamie atbrīvojumi no nodokļa – Valsts pasta dienesti – Direktīva 97/67/EK – Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs – Privāts uzņēmējs, kas sniedz tiesu vai administratīvo iestāžu izdoto dokumentu formālās paziņošanas pakalpojumus)