spojeni predmeti C-4/18 i C-5/18: Presuda Suda (peto vijeće) od 16. listopada 2019. (zahtjevi za prethodnu odluku koje je uputio Bundesfinanzhof - Njemačka) – Michael Winterhoff, u svojstvu likvidatora društva DIREKTexpress Holding AG, protiv Finanzamt Ulm (C-4/18), i Jochen Eisenbeis, u svojstvu likvidatora društva JUREX GmbH, protiv Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18) (Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 132. stavak 1. točka (a) – Izuzeća koja se odnose na određene aktivnosti od javnog interesa – Javne poštanske službe – Direktiva 97/67/EZ – Pružatelj univerzalne poštanske usluge – Privatni subjekt koji pruža uslugu službene dostave akata sudova i upravnih tijela)