yhdistetyt asiat C-4/18 ja C-5/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 16.10.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Michael Winterhoff, DIREKTexpress Holding AG:n konkurssipesän pesänhoitajana v. Finanzamt Ulm (C-4/18) ja Jochen Eisenbeis, JUREX GmbH:n konkurssipesän pesänhoitajana v. Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18) (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – 132 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tiettyjen yleishyödyllisten toimintojen vapautukset – Julkisen postilaitoksen palvelut – Direktiivi 97/67/EY – Postin yleispalvelun tarjoaja – Yksityinen toimija, joka tarjoaa tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten asiakirjojen virallisia tiedoksiantoja koskevia palveluja)