RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU cu privire la punerea în aplicare și la rezultatele programului Pericles 2020 pentru protecția monedei euro împotriva falsificării în 2019