Concluziile avocatului general Mischo prezentate la data de17 martie 1988.