Odločba komisije z dne 28. oktobra 1988 o določitvi seznama proizvodov iz drugega pododstavka člena 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87