Komisijas lēmums (1988. gada 28. oktobris), kurā uzskaitīti Padomes Regulas (EEK) Nr. 1898/87 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētie produkti