Komisjoni määrus (EMÜ) nr 269/83, 1. veebruar 1983, millega muudetakse neljandat korda määrusi (EMÜ) nr 2191/81 ja (EMÜ) nr 2192/81 seoses mittetulundusühingutele ja -organisatsioonidele ning liikmesriikide sõjaväele ja samalaadsetele relvastatud eriorganisatsioonidele või ostmiseks toetuse andmisega seotud kontrollimeetmetega