Întrebare scrisă E-3240/09 adresată de Jim Higgins (PPE-DE) Comisiei. Neutralitatea rețelelor