Conclusie van advocaat-generaal Cruz Vilaça van 24 maart 1988.