Întrebare scrisă E-6342/09 adresată de Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Consiliului. Reţinerea, de către autorităţile israeliene, a lui Mohammad Othman, activist şi apărător al drepturilor omului