Mål T-401/19: Överklagande ingett den 27 juni 2019 — Brillux mot EUIPO — Synthesa Chemie (Freude an Farbe)