Concluziile avocatului general Warner prezentate la data de20 martie 1980.