TITJUR Dansk Transport og Logistik Concluziile avocatului general Trstenjak prezentate la data de3 septembrie 2009. # Dansk Transport og Logistik împotriva Skatteministeriet. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Østre Landsret - Danemarca. # Codul vamal comunitar - Articolul 202, articolul 215 alineatele (1) și (3), articolul 217 alineatul (1) și articolul 233 primul paragraf litera (d) - Noțiunea de mărfuri «puse sub sechestru și confiscate simultan sau ulterior» - Regulamentul de aplicare a Codului vamal - Articolul 867a - Directiva 92/12/CEE - Articolul 5 alineatele (1) și (2), articolul 6, articolul 7 alineatul (1), articolul 8 și articolul 9 - A șasea directivă TVA - Articolul 7, articolul 10 alineatul (3) și articolul 16 alineatul (1) - Introducere ilegală de mărfuri - Transporturi de mărfuri efectuate sub acoperirea unui carnet TIR - Punere sub sechestru și distrugere - Determinarea statului membru în care iau naștere datoria vamală, accizele și TVA-ul - Stingerea datoriilor vamale și fiscale. # Cauza C-230/08.