Verhaaf/Comisia Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de12 octombrie 1978. # Teunis Verhaaf împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 140/77. TITJUR