Obvestilo v vednost nekaterim osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/235/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu2020/C 20/02