O nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană 2007-2013 Rezoluția Parlamentului European din 22 mai 2008 privind o nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007-2013) (2007/2260(INI))