Concluziile avocatului general Cruz Vilaça prezentate la data de21 octombrie 1987.